Reglement Westtalent 2017

→ Westtalent 2017 is een organisatie van de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met Het Entrepot vzw – Cactus Muziekcentrum vzw, De Zwerver vzw, Wilde Westen vzw, 4AD vzw

→ Westtalent 2017 is een provinciaal muziekconcours voor muzikanten uit West-Vlaanderen. Voor groepen gelden de volgende regels:

⟹ minimum 1 groepslid is afkomstig uit West-Vlaanderen (geboorte of door domicilie)

→ Westtalent 2017 staat open voor alle muziekgenres: pop, rock, reggae, hiphop, R&B, punk, metal, hardcore, emo, latin, lounge, soul, funk, jazz, singer-songwriter, techno, house, electro, drum & bass, dubstep, dj’s met live act, etc… De muziek moet ‘live’ gebracht worden.

→ Inschrijven voor Westtalent 2017 kan enkel via vi.be. Je dient dus zelf over een vi.be profiel te beschikken of er een aan te maken. Vi.be is een online platform voor Vlaamse groepen, dj’s, etc…, opgericht door Poppunt.

→ De inschrijfperiode loopt van 15 april 2017 tot en met 15 juni 2017.

→ De selectie voor deelname aan de voorrondes Westtalent 2017 wordt bekend gemaakt begin september 2017, iedereen wordt persoonlijk op de hoogte gesteld. Elke geselecteerde deelnemer wordt in de loop van september gecontacteerd door het toegewezen muziekcentrum voor alle concrete praktische en technische afspraken: locatie, timing, PA, stageplan… De volgorde van de optredens per voorronde wordt per loting bepaald.

→ De jury bepaalt het definitieve aantal geselecteerde bands. De bands treden op verspreid over 4 regionale voorrondes: zaterdag 7 oktober 2017 in Kortrijk (Wilde Westen), 14 oktober 2017 in Brugge (vzw Cactus Muziekcentrum ism vzw Het Entrepot), 28 oktober 2017 in Leffinge (vzw De Zwerver) en 21 oktober 2017 in Diksmuide (vzw 4AD). De finale vindt plaats in Kortrijk (vzw Wilde Westen) op zaterdag 18 november 2017. De duur van het optreden is max. 20 minuten. Slechts 1 cover is toegelaten.

→ De deelnemers maken gebruik van de PA- en lichtapparatuur van het verantwoordelijke muziekcentrum waar de voorronde of finale plaatsvindt.

→ Het stage management tijdens de voorrondes en finale is in handen van de desbetreffende organisator van de avond zelf nl. Het Entrepot vzw – Cactus Muziekcentrum vzw, De Zwerver vzw, De Kreun vzw, 4AD vzw.

→ Uit de voorrondes stromen maximum 8 geselecteerden door naar de finale. Per voorronde wordt minstens 1 winnaar bekend gemaakt die naar de finale doorstoot. Op advies van de jury kunnen er ook wildcards gegeven worden. Na de laatste voorrondes worden de wildcards al dan niet verzilverd in een finaleplaats.

→ De organisator heeft het recht het demomateriaal te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

→ Elke deelnemer van een voorronde of de finale wordt gepresenteerd op de website van Westtalent. Dit gebeurt op basis van de gegevens op vi.be.

→ Westtalent 2017 werkt met een autonome jury. Noch over de samenstelling, noch over de beslissingen van deze jury zal worden gecorrespondeerd.

→ Iedereen die zich inschrijft voor Westtalent 2017 wordt opgenomen in het centrale adressenbestand van de Provincie West-Vlaanderen en wordt op de hoogte gehouden van toekomstige provinciale popprojecten.

→ De geldprijzen zijn 1.500 euro voor de 1ste plaats, 1.000 euro voor de 2de plaats en 500 euro voor de 3de plaats. Daarnaast kan de jury over de finalisten een return van de verschillende muziekcentra toekennen: coaching, pa-repetities, podiumplaatsen, professionele opname studio,…

→ Een vertegenwoordiger van elke geselecteerde band is aanwezig op de algemene briefing die plaatsvindt in september.

→ De deelnemer verklaart zich akkoord met het gebruik van alle beeld- en geluidsmateriaal die voortkomen uit Westtalent 2017.

→ Door inschrijving aanvaardt de deelnemer dit reglement.

→ De deputatie beslist in alle gevallen die niet bepaald zijn dit in reglement.